Tilbake

Motorisk konsentrasjons og koordinasjonstrening

Dette er diagnoser vi hører og leser om nesten daglig og som er i ferd med å bli et stort samfunnsproblem. I dag regner man med at ca. 30.000 barn har ADHD.

imtrening

Hvorfor har denne gruppen hatt en eksplosiv utvikling? I USA har man i perioden 1994 -1998 hatt en økning på 700%. Forskerne mener det er flere årsaker og faktorer til dette; kosthold, arv, matallergi, data/dataspill, sittestilling, tv, svake motoriske utfordringer, dårlig kommunikasjon i visse områder i sentralnervesystemet etc. Det er ikke så mye snakk om skader i hjernen som det er snakk om dysfunksjoner og umodenhet. Delen av hjernen som man ser blir påvirket i ADHD er frontal lappen. Frontal lappen er ansvarlig for bl.a. konsentrasjon, styringsfunksjoner, planlegging, organisering, problemløsing, personlighet, demping av impulsive handlinger, konsekvenstenking, oppførsel og følelser.

Hovedtrenden hos gutter med ADHD er hyperaktivitet, dårlig impulsivitetskontroll, store konsentrasjons problemer på skolen, lese/skriveproblemer, nedsatt motorikk og sleivete og/ eller utagerende oppførsel. Jenter er ofte innadvendte, passive, skye, sliter med depresjon og angst. Felles for begge kjønn er sterkt nedsatt selvbilde.

Hva går behandlingen ut på?

 • Kiropraktisk undersøkelse av pasienten, hvor en ser etter dysfunksjoner i leddbevegelsene.
 • Nevrologisk undersøkelse for å vurdere asymmetri i deler av sentralnervesystemet.
 • Funksjonell nevrologisk rehabilitering som består av behandling med korrigering/stimulering av muskelspoler, ledd og leddspalter for å påvirke forskjellige områder av nervesystemet. Spesifikke nevromuskulære øvelser for øke balansen og koordinasjonen og bedre øyebevegelsene.
 • Behandling med Interactive Metronome (IM) trening. IM er et databasert treningsprogram som er dokumentert å bedre konsentrasjon, koordinasjon, timing og reaksjonsevnen.
 • Kosthold – reduksjon av sukker, kunstig tilsetningsstoffer og salt.
 • Anbefalt inntak av kost-tilskudd for å sikre at pasienten får i seg den nødvendige næring hver dag – Juice Plus+ og Omega 3.

Hva

For nesten alt hjernen foretar seg er en presis timing nødvendig. Timingen spiller en viktig rolle i vår kapasitet til å lære nye ting, være oppmerksom, bearbeide informasjon og utføre ulike handlinger. Treningen går ut på å utføre ulike øvelser med hendene og føttene nøyaktig samtidig som en metronom-takt. Ved å trene på denne måten forbedres timingen, evnen til å organisere og planlegge. Vi hevder ikke å ha en kur for noen av disse, men vi har god erfaring med at livskvaliteten ofte kan bedres betraktelig med behandling. Det er ETT av mange alternativ.

Hvem

Det er satt en nedre grense på 6 år for å kunne trene med IM. I tillegg må personen høre på begge ører, samt kunne bruke både armer og føtter. Det er derimot ingen krav til kroppskontroll og koordinasjon eller å ha fått en diagnose. Nedenfor er en rekke eksempler på de som kan ha god nytte av å trene med IM:

 • ADHD/ADD
 • Tourettes syndrome
 • Konsentrasjonsproblemer
 • Lærevansker
 • Hjerneskade
 • Koordinasjonsproblemer
 • Forbedre sportsferdigheter som for eksempel golf

Opplegget

Treningen består av i alt 15 treningsøkter der det er satt av 30 min pr. gang. Det anbefales å sette opp 2-3 treninger i uken slik at man er ferdig i løpet av en 5-8 ukers periode. For de som ikke bor i nærheten kan programmet deles inn i økter der man trener intensivt 5 ganger i løpet en uke.

Effekten av treningen er som følger

 • Økt fokusering, oppmerksomhet og konsentrasjon
 • Bedre språkbruk
 • Forbedret teoretiske evner innen lesing/skriving/matematikk (lese og skrive fortere, med mindre feil og se sammenhenger/få bedre flyt)
 • Kontroll over aggresjon og impulsivitet
 • Mer nøyaktige bevegelser (koordinasjon)

Det varierer hvordan man reagerer på treningen. Mens noen merker forandringer allerede underveis i treningsopplegget, merker de aller fleste ingen effekt før et par uker – måneder etter treningslutt. Dette har med å gjøre at det tar tid før hjernen kan ta i bruk de forandringene som er trent inn.

Forskning

http://interactivemetronome.com/index.php/science/im-specific-research.html

 

Lukk meny