Tilbake

Funksjonell nevrologisk rehabilitering

Med flere hundre timers trening innen funksjonell nevrologisk rehabilitering, har vi lært måter vi kan sjekke hvordan ens nervesystem fungerer funksjonelt, og sammenligne områder i hjernen fra høyre til venstre side.

nevrologisk

Dette tester vi ved hjelp av forskjellige teknikker som:

  • å se på kroppsholdning
  • muskelstyrke
  • koordinasjon
  • balanse
  • øyebevegelser.

Den objektive og subjektive informasjonen vi samler inn med disse testene, hjelper oss til å gi en mest mulig spesifikk behandling av hver pasients nervesystem.

Behandlingen kan bestå av:

  • Nevromuskulære øvelser som spesifikke øyeøvelser
  • Balanseøvelser
  • Stimulering av sansene – hørsel, syn, føle, smak og lukt
  • Interactive Metronome trening(trening av konentrasjonen, koordinasjonen og timingen)
  • Spesifikke kiropraktiske leddjusteringer

Denne behandlingen er rettet mot å øke plastisiteten av nervene. Plastisitet vil si at nervene får en bedring i både funksjon & kommunikasjon seg i mellom. Så vi prøver å hjelpe sentralnervesystemet til å sende og motta rette signaler fra det perifere nervesystem som muskler og ledd.

Behandlingen kan lette på symptomer til en rekke lidelser som ADHD/ADD, autisme, MS, Parkinson, slag, Tourette, balanse problematikk, svimmelhet, migrene og kroniske nakke-/ryggplager.

For mer informasjon, klikk gjerne på linkene nedenfor:

www.carrickinstitute.org
www.azzolino.com
www.besmart-bebalanced.no

Lukk meny